1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 19/06/2024 : Ζώσιμος, Ζωσής, Ζώσα, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζωσιμαία, Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία
αύριο 20/06/2024 : Μεθόδιος, Κάλλιστος, Κάλιστος

--- τέλος ---